CCCL - Cross Cultural Communication and Leadership

Špeciálny vzdelávací program pre CEO, vrcholových manažérov a kľúčových zamestnancov je zameraný na rozvoj osobného a profesionálneho potenciálu osobnosti a spôsoby riadenia a vedenia v interkultúrnom prostredí. Schopnosť komunikovať je určite spoločná vlastnosť lídrov. CEO, top manažéri a kľúčoví zamestnanci musia nepretržite hľadať prijateľný spôsob ako preniesť informáciu zrozumiteľne a jasne. Nie je tajomstvom, že spôsob a forma komunikácie vrcholových manažérov má priamy vplyv na to, ako je ich spoločnosť vnímaná. Program CCCT učí poznať špecifiká komunikácie a vedenia v medzinárodnom firemnom prostredí. Na určenie a analýzu energetického a komunikačného potenciálu a podporu komunikačných schopností jednotlivca používa program metódu METEST©. Na základe tejto metódy cielene vedie účastníkov k používaniu vodcovských postupov a riadiacich štýlov uplatňovaných v medzinárodnom manažmente (globálny manažment) a k nájdeniu vlastného štýlu vedenia v interkultúrnom prostredí.