Facilitácia tímových stretnutí a vedenie porád

Tréning je zameraný na účinné a overené metódy organizovania, vedenia a zvládania úspešných stretnutí, jednaní a porád (facilitácia). Facilitátor je zodpovedný za vlastný proces jednania, dohliada na dynamiku a efektivitu jednania, zrozumiteľnosť pre všetkých účastníkov a reálnosť výsledného riešenia. Nestrannosť facilitátora umožní efektívne riešenie problémov a definovanie optimálnych riešení skupín pri rôznych problémoch. Tréning využíva metódu METEST©, ktorá určuje energetický a komunikačný potenciál osobnosti.