Leadership – základné princípy

Komunikácia a spôsob prezentácie vrcholových predstaviteľov na všetkých úrovniach sú pre vnímanie spoločnosti kľúčové. Vzdelávací program Leadership je určený pre CEO, vrcholových manažérov a kľúčových zamestnancov zameraný na rozvoj osobného a profesionálneho potenciálu a spôsoby riadenia a vedenia ľudí. Schopnosť komunikovať je možno najdôležitejšia schopnosť a je určite spoločná vlastnosť lídrov. CEO, top manažéri a kľúčoví zamestnanci musia nepretržite hľadať prijateľný spôsob ako preniesť informáciu zrozumiteľne a jasne. Nosným prvkom tohto programu je určenie energetického a komunikačného potenciálu metódou METEST© a na základe výsledkov rozvíjať oblasti, v ktorých potenciál nevyužívame naplno.

Obsah tréningu :
I. Základy leadershipu
II. Praktický výcvik leadershipu
III. Ovládanie Leadershipu
IV. Cesta Leadershipu