Mediálne vystúpenia

Zoznam mediálnych vystúpení pani Ľubomíry Slušnej - Franz

Prezentácie a workshopy

Arts from Paper in Slovakia and in the international connections, Craft Museum, New York City, USA (2001)

„Žena – tvorivá osobnosť tretieho tisícročia“ (2003), IV. medzinárodná konferencia

Rómska komunita na Slovensku (uplatnenie pilotnej komunikačnej a vzdelávacej stratégie, Columbia University, New York, USA (2005)

Komunikácia závažných a problematických tém – netradičné formy, University of Wisconsin, Green Bay, USA (2007)

Zdravé komunity – komunikácia s ťažko prístupnými cieľovými skupinami, príklad práce v teréne, Európska komisia Brusel (2008)

Communication of Health Education and Art in Roma Settlements, Konferencia, The University of Newcastle, Australia (2009)

Rómovia pre spoločnosť, Brusel (2010)

Rozhovory a články

MIAU, september 2004: „Všetci sme na jednej lodi“
CONNECTION, apríl 2006: „Asociácia pre kultúru,  vzdelávanie a komunikáciu – vízia a misia“
DOMINO EFEKT, jún 2007: „Nerozumieme, čo je inakosť“

SLOVENKA, december 2003: „Rómsky uhol pohľadu“
BUSINESS SLOVAKIA, 2004: „Europe on a Small Scale has grande Finale in Vienna“
EUROBOZNIS, 2004: „Projekt ACEC predstavil Slovensko vo Viedni“
Ausland, marec 2006: „Mehr als Brückenschläge auf Zeit“
Domino Fórum, 2006: „Chagallova krajina alebo Biely pozdrav pre Bielorusko“
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), 2010:  Prípadová štúdia „ Healthy Communities“