METEST©

Metóda METEST© predstavuje podporu na ceste rozvoja osobnosti. Pomôže  identifikovať jednu alebo aj viac oblastí, v ktorých svoj potenciál nevyužívate naplno. Na tréningu pod vedením skúseného kouča môžete odhaliť prečo to tak je, aj čo môžete urobiť pre to, aby ste potenciál, ktorý máte, zvýšili a zlepšili tak aj svoje komunikačné schopnosti.

Táto metóda vám umožní zorientovať sa vo vzťahu k okoliu a k sebe s jediným cieľom – dosiahnuť rozvoj osobnosti. Je podporou na ceste poznania seba samého a dosiahnutia rozvoja osobnosti prostredníctvom odhalenia potenciálu, ktorý v sebe máte a o ktorom možno ani netušíte.

Prínosy pre firmu

> získate prehľad o úrovni komunikačných schopností vašich zamestnancov
> zistíte, nakoľko sú komunikačné zručnosti vašich zamestnancov v súlade s pozíciou, ktorú zastávajú
> využijete silné komunikačné stránky zamestnancov pre potreby dosahovania vašich cieľov
> firemná komunikácia na pracovisku, v tímoch, v riadení a zadávaní úloh bude lepšia a efektívnejšia (akreditované vzdelávacie moduly Face to Face, Face to Team, Face to Public, Face to Media)


Prínosy pre jednotlivca

> odhalíte úroveň vašich komunikačných schopností a možnosti ďalšieho profesijného a osobnostného rozvoja
> zlepšíte vaše komunikačné danosti
> lepšie využijete vaše pozitívne komunikačné danosti vedome vo všetkých oblastiach života
> rozviniete prostredníctvom Vašich silných komunikačných stránok doteraz nevyužitý potenciál
> zistíte, nakoľko efektívne využívate svoju schopnosť komunikovať a ako hospodárite s energiou, ktorú na to máte
> zlepšíte svoje vecné porozumenie a vzťahové roviny komunikácie v pracovnom a osobnom živote
> zdokonalíte si štýl komunikácie, ktorý používate (zámer, spôsob, istota, presvedčivosť, efektivita)
> prejavíte zlepšenie komunikácie v novej kvalite medziľudských vzťahov – pracovných aj osobných