Motivácia zamestnancov

Účastníci tréningu získajú prehľad, vedomosti a zručnosti z oblasti  všeobecných faktorov pracovnej motivácie, motivovania a vedenia ľudí,  k ich nasmerovania  k požadovanému cieľu, zorientujú sa v oblasti motivačných štandardov a možnostiach ich využitia na pracovisku s cieľom dosahovania  firemných a osobných a cieľov. Tréningový program využíva metódu METEST© , ktorá určuje energetický  a komunikačný potenciál  osobnosti