O firme

Communication s.r.o. sa špecializuje na tréningy zamerané na rozvoj osobnosti a podporu komunikačného potenciálu.

Našimi klientmi sú:

a/ zamestnanci spoločností (CEO, vrcholový manažment, kľúčoví zamestnanci, špecialisti ...)

b/ individuálni jednotlivci, ktorí chcú zlepšiť svoje komunikačné schopnosti a kvalitu života

Od roku 2005 realizujeme vzdelávacie programy a tréningy zamerané na rozvoj osobnosti a podporu komunikačného potenciálu jednotlivca na základe určenia energetického potenciálu a komunikačných schopností osobnosti metódou METEST©.

Metóda METEST predstavuje podporu na ceste osobného rozvoja, pretože vám pomôže identifikovať potenciál, ktorý nevyužívate, alebo využívate málo. Mnohí intuitívne cítime, či a kde je s nami niečo v neporiadku, ale pretože si nie sme istí a ani nevieme čo robiť, radšej neurobíme nič.

Určenie jednej, alebo aj viacerých oblastí, v ktorých svoj potenciál nevyužívate dostatočne, je prvým krokom na ceste k sebapoznaniu. Na tréningu pod vedením skúseného kouča môžete odhaliť prečo to tak je, aj čo môžete urobiť pre to, aby ste svoj osobnostný potenciál zvýšili.

Tréningy osobného rozvoja sú od druhej fázy zamerané individuálne. Predstavujú súbor aktívnych energetických cvičení, ktoré sú spolu s analýzou výsledkov METEST©, tao cvičeniami, vybranými cvičeniami toltéckych techník a meditáciami komplexným programom na posilnenie vašej osobnosti.

To, aký život žijete, je odrazom vášho vnútra. Váš život je formovaný nielen tým, aký je váš osobnostný potenciál, ale najmä tým nakoľko vedome ste ho schopní využívať.

Jednu z najväčších zmien zaznamenáte pri uvoľnení potenciálu energie, ktorú nevyužívate, pretože je uväznená v mechanicky používaných vzorcoch vášho správania a žitia. Oslobodíte ju postupne, rušením nevedome používaných spôsobov nazerania na seba a na svet. Energia sa prejaví v zmene kvality vášho života v oblasti fyzickej, intelektuálnej, emocionálnej aj duchovnej.