Prezentačné zručnosti a komunikácia v medzinárodnom prostredí

Komunikácia partnerov z rôzneho kultúrneho prostredia je založená na komunikčných špecifikách a výzvach vyplývajúcich z ekonomických, legislatívnych a sociálno - spoločenských faktorov. Vzdelávací program je zameraný na spoľahlivé zvládnutie komunikácie a prezentácie v medzinárodnom prostredí : interkultúrne rozdiely, rozdielnosť komunikačných modelov, postojov , očakávaní , možné komunikačné bariéry, dosiahnutie vzájomného pochopenia a akceptácie. Využíva metódu METEST© a komunikačný potenciál osobnosti.