Riešenie konfliktov

Obsahom vzdelávacieho programu je oboznámenie sa s problemiatikou stresov, s najčastejšími zdrojmi a príčinami pracovných konfliktov, zvládnutie konfliktných situácií, stratégie a metódy ich riešenia, typy a spôsoby reakcií a spôsoby rozhodovania pri konfliktých situáciách. Cieľom je osvojenie si poznatkov a zručností potrebných na úspešné riešenie konfliktov a stresových situácií v každodennej praxi. Využíva metódu METEST© ktorá určuje energetický a komunikačný potenciál osobnosti.