Rozhovor

Rozhovor s pani Ľubomírou Slušnou - Franz, zakladateľkou Communication, s.r.o.

Na začiatku Vašej kariéry bolo umenie. Pracovali ste ako kunsthistorička. Ako ste sa dostali ku koučingu a komunikačným tréningom?

Po ukončení filozofickej fakulty som začínala pri projektoch v oblasti výtvarného umenia a kultúry. Takmer vždy išlo zároveň o projekty, ktoré prinášali nové súvislosti a rozvíjali komunikáciu. Boli to predovšetkým výstavy výtvarného umenia a medzinárodné projekty v oblasti kultúry a vzdelávania. Napríklad výstavy na netradičných miestach a v netypických priestoroch – v exteriéroch parkov, v átriu Svetovej banky vo Washingtone D.C., v nemocnici, ale aj v klasických galerijných priestoroch v Európe a v USA. Nasledovali projekty, kedy bol výtvarný prvok zámerne použitý na vyjadrenie symbolického posolstva. Postupne som mala na túto tému v Spojených štátoch viacero prednášok. V roku 1999 tieto moje aktivity veľmi prirodzene vyústili do založenia Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC). Práve vďaka Asociácii som začala v roku 2001, okrem medzinárodných projektov realizovaných v zahraničí, organizovať vzdelávacie programy v rómskych osadách na Slovensku. Tu som si všimla, akou veľkou bariérou pri riešení problémov môže byť zlá komunikácia. Táto téma ma zaujala natoľko, že som začala učiť ľudí z osád základné komunikačné zručnosti. Zároveň som už dlhšie obdobie viedla tréningy komunikácie, osobnostného rozvoja a koučingy pre top manažérov nadnárodných spoločností. Musím sa priznať, zostala som pri tom dodnes, pretože v tejto práci vidím zmysel a zároveň prináša hmatateľné výsledky.

Mala som šťastie na to, že sa v tejto organizácii vždy stretli skvelí ľudia. Zabezpečiť chod organizácie a získavať peniaze na realizáciu projektov asi bolo ťažšie ako sa niekde zamestnať a mať istý príjem. Na druhej strane nám to ale dávalo príležitosť realizovať aj veľa odvážnych myšlienok a rozhodne nás to všetkých posúvalo vpred aj čo sa týka osobného rastu.

Keď sa pozrieme na prácu, ktorú máte za sebou, môžeme povedať, že celým Vašim životom sa vinie myšlienka efektívnej komunikácie. Prečo sa ňou tak intenzívne zaoberáte?

Áno, ak pod efektívnou myslíme dobrú komunikáciu. Pred desiatimi rokmi som robila projekty a popri tom som sa venovala tréningom a koučingu. Teraz je to naopak. Už niekoľko rokov sa intenzívne zaoberám rozvojom osobnosti a komunikáciou ako hlavnou činnosťou. A prečo? Možno preto, že to, akí sme, ako komunikujeme a ako žijeme je priama úmera. To znamená: kvalita osobnosti = kvalita komunikácie = kvalita života. Kvalitu môžeme nahradiť slovom úroveň, potenciál a podobne. Podstata rovnice sa však nemení, vždy je to Osobnosť = Komunikácia = Život.

Podľa tejto rovnice by sme mohli povedať, že komunikácia a rozvoj osobnosti sú tajomstvom úspechu. Je to podľa Vás pravda?

Rozvoj osobnosti a komunikácia sú naozaj tajomstvom každého úspechu. A ďalším „tajomstvom“, ktoré všetci dobre poznáme, aj keď nie všetci sa ním riadime je, že bez úsilia to nejde. Vidím to sama na sebe. Ešte stále som ochotná a schopná robiť také aktivity, ktoré ma posúvajú ďalej ako človeka a to považujem za svoj úspech. Robím všetko pre to, aby som prehĺbila vlastné sebapoznanie. Tiež sa systematicky, už dve desaťročia, venujem cvičeniam podporujúcim duchovný rozvoj.

Od roku 2005 vediete aj spoločnosť zameranú na komunikáciu a osobnostný rozvoj, ktorá dostala priliehavé meno – Communication. Takýchto agentúr je však v poslednom čase na slovenskom trhu čoraz viac. V čom sú Vaše komunikačné tréningy iné?

Pri všetkých vzdelávacích programoch či je to komunikácia, osobnostný rozvoj alebo koučing, uplatňujeme metódu METEST©. Je to test, na základe ktorého sa pripraví program vzdelávania rozvoja osobnosti alebo koučingu. Test v percentách ukáže, kde testovaný nevyužíva dostatočne svoj potenciál. Na základe výsledkov nasleduje špeciálny tréningový program najprv pre tie oblasti, v ktorých má najväčšiu rezervu nevyužitého potenciálu. Tréningy tvorí viac prax ako teória, čo sú okrem modelových situácií a interaktívnych techník rôzne druhy praktických cvičení. Jedná sa o špeciálne cvičenia prehlbujúce vnímanie a pohľad dovnútra. Náročnosť cvičení sa tiež stanovuje individuálne, ale relaxačné a dynamické meditácie sú súčasťou všetkých tréningových aktivít.

Okrem komunikačných tréningov sa venujete aj koučingu. Čo to ten „koučing“ vlastne je?

Koučing ako ho chápem, je sprevádzanie človeka na jeho ceste tak, aby si bol schopný zodpovedať na otázky, ktoré má a sám našiel najlepšie riešenia a najvyhovujúcejšie prístupy alebo spôsoby realizácie. Kvalitný kouč má schopnosť rozvinúť potenciál, ktorý daný človek má. Je to náročná úloha, pretože kouč musí byť vnútorne v pohode a nepodsúvať svoje riešenia. Od kouča to vyžaduje schopnosť nadhľadu, skutočného počúvania a empatie. Uvedomila som si, že to môžem robiť iba v stupni takej koncentrácie, pri ktorej ostávam otvorená a prístupná tomu, čo prichádza. Veľmi dôležité je určité zjemnené vnímanie. Práve v tom mi nesmierne pomáhajú cvičenia ktoré robím, vrátane zenových meditačných techník. Koučovanie je iné ako tréning. Vyžaduje si na druhej strane človeka, ktorý má záujem na sebe pracovať. Po skúsenostiach, ktoré mám dnes som presvedčená, že bez toho to ani nie je možné.

Niekto by mohol namietať, že sa predsa učíme na „životných skúsenostiach“. Prečo by sme sa mali teda vedome zaoberať svojim osobnostným rozvojom?

Rozvoj osobnosti a životné skúsenosti sú spojené nádoby. Okolnosti života a teda aj životné skúsenosti, ktoré prinesú, si vytvárame sami. Inými slovami, náš život vyzerá presne tak, ako vyzerá naše vnútorné prostredie. Nie je to tak, že život sa deje a my sme niekde popri tom. Je to naopak, my si svoj život skutočne vytvárame. Preto rozvoj osobnosti zohráva pre náš život kľúčovú úlohu. Uvedomiť si to, je prvý krok. Potom môžeme urobiť niečo pre to, aby sme sa pohli ďalej. Znamená to prehlbovať poznanie seba ako ľudskej bytosti a vedome pracovať na rozvoji svojej osobnosti.
A prečo by sme sa mali zaoberať rozvojom osobnosti? Ak nám záleží na tom ako žijeme, tak preto, že existuje priama úmera, o ktorej som už hovorila a to je Úroveň osobnosti = Úroveň komunikácie = Kvalita života.

Slovo koučing sa mnohým spája hlavne s manažérmi a profesijným životom. Dokáže koučing posilniť resp. zlepšiť aj iné oblasti života?

Stretávam čoraz viac manažérov, ktorí majú záujem o osobnostný rozvoj. Tréningy, ktoré absolvovali posilnili ich zručnosti, ale práve koučing rozširuje a prehlbuje mieru ich zodpovednosti. Začínajú sa zamýšľať nielen nad kvalitou, ale aj nad zmyslom svojej práce a poslaním svojho života. Každý krok vpred na ceste osobnostného rozvoja sa odrazí v profesijnom aj súkromnom živote. Nie je možné skutočne sa v niečom zlepšiť bez toho, aby sa to neodrazilo aj v ďalších oblastiach života. Ak sa v niečom človek zlepší naozaj, zlepší sa celý jeho život.

Ako teda vyzerá v praxi koučing a ako do toho celého zapadá tzv. METEST©, ktorý ste vytvorili?

Koučing ktorý vediem, METEST©-om začína. Odhalí nevyužitý potenciál a rovnako aj oblasti, v ktorých nie je využitý dostatočne. To svojim spôsobom šetrí čas, pretože sa venujeme najprv tej oblasti, ktorej nevyužitý potenciál dosahuje najvyššiu hodnotu. Je to individuálne a záleží to od dosiahnutých výsledkov. Pri koučingu, aj pri osobnostnom rozvoji sa program stretnutí zostavuje na základe výsledkov testu.

Koučing, ale aj rozvoj osobnosti sú založené na vzájomnej dôvere. Vzájomné lepšie poznanie tomu napomáha. Na to má asi každý kouč svoj systém. Pre mňa je dôležité stráviť nejaký čas s klientom hneď na začiatku, ešte predtým, než začneme s koučovaním. Môže to byť niekoľko hodín ale stane sa, že niekedy sú to aj dni. Tento čas je naplnený rozhovormi a prechádzkami. Cieľom je v uvoľnenej atmosfére prehĺbiť náš kontakt, ktorý podporí vzájomné poznanie a dôveru.