Rozvoj osobnosti „ACTUAL“

Ak potrebujete riešiť aktuálny problém alebo individuálny koučing tých oblastí, v ktorých úroveň podľa výsledkov METEST© je nedostatočne využívaná alebo nenaplnená.

Obsah

  • vyplnenie testu METEST©
  • vyhodnotenie testu a analýza výsledkov (komunikačných zručností a energetického potenciálu)
  • individuálny koučing šitý na mieru s ohľadom na vašu momentálnu situáciu


Prínos

  • identifikovanie a poznanie silných stránok a nevyužitého potenciálu na základe výsledkov METEST©
  • získanie náhľadu na vlastné návyky a tendencie správania sa, ich pochopenie, cielená aktivita ich ovládania v konkrétnych situáciách
  • zvýšenie schopnosti minimalizovať negatíva vyplývajúce z oblastí s nevyužitým potenciálom
  • posilnenie schopnosti nachádzať a implementovať adekvátne riešenia konkrétnej situácie