Rozvoj osobnosti „COMPLEX“

Ak chcete zmeniť samého seba / ak máte záujem vydať sa na cestu osobného rozvoja prostredníctvom sebapoznania.

Obsah

 • vyplnenie testu METEST©
 • vyhodnotenie testu a analýza výsledkov (komunikačných zručností a energetického potenciálu)
 • individuálny koučing – vypracovanie Personal Development Plan so zameraním na váš komplexný seba-rozvoj, na identifikovanie a vedomé využívanie vlastného potenciálu, rozhodnutie o ďaľšom vývoji a perspektíve, rýchlejšie a cielenejšie dosiahnutie vášho osobného a profesného rozvoja v súlade so životnými a profesnými cieľmi a potrebami


Prínos

 • identifikovanie a poznanie silných stránok a nevyužitého potenciálu na základe výsledkov METEST©
 • orientácia na riešenia, postupy a spôsoby dosahovania viditeľných výsledkov
 • vedomé uplatňovanie získaných poznatkov v praxi
 • zlepšenie kvality komunikácie
 • zmena postojov, vystupovania a reakcií voči okoliu
 • odstraňovanie obáv, strachu a neistoty
 • zvýšenie motivácie k aktivitám a zmenám
 • zlepšenie schopnosti prirodzene zvládať vypäté a krízové situácie
 • hospodárenie s energiou a jej efektívne využívanie
 • posilnenie rovnováhy medzi osobným a pracovným životom